Naturlig

Innehållet i vårt fästingskydd kommer från naturen och det finns inga onaturliga substanser eller kemiskt framställda toxiner.

Giftfri

Vi på Divena värnar om naturen såväl som hundens välmående. Genom att bidra med en giftfri produkt lever vi upp till detta. Hunden litar på oss att inte utsätta den för någon typ av fara och vi anser därför att det är fel att exponera den för skadliga gifter som kan undvikas.

Ekologisk

Det är viktigt att tänka på miljön när vi väljer vilka varor vi köper och hur vi använder dem. Vi har därför endast ekologiska råvaror i vår spray. För hunden och för naturen.

Vi på Divena är alla elever som går vårt tredje och sista år på Åva Gymnasium i Täby. Tidigt insåg vi att vi ville sälja en produkt som stod ut på marknaden och som fyller en funktion som inte bara gynnar oss, utan också naturen. Vi alla strävar starkt efter att uppfylla våra kunders önskemål i den mån det går samtidigt som vi efterföljer den miljöprincip vi står för. Med starkt engagemang och en glödande vilja har vi tillsammans framlagt en produkt som vi anser göra just detta och tack vare vår ambitiösa laganda har vi format det Divena vi är idag.
.

Vi på Divena

Gabbe_final_800height
Gabriel Christensson
VD

”Att leda verksamheten med full fokus på kvalitet och goda samarbeten faller mig naturligt.”

Ellen_final_800width
Ellen Meurling
Marknadsansvarig

”Med övertygande förmåga kan en bild säga mer än tusen ord. Att stå ut på marknaden är för mig en självklarhet.”

Tobias_final_800height
Tobias de Verdier
IT-ansvarig

”Jag kommer från en teknisk bakgrund med ett driv att ständigt förbättra och förenkla saker och ting.”

Elsa_final_800width
Elsa Jalakas
Ekonomiansvarig

”En välplanerad företagsekonomi ger Divena de rätta förutsättningarna att växa och att bli en global aktör”